Home

Welkom bij Agrarisch Collectief !!  

Agrarisch Collectief is een stichting opgericht eind 2010 en heeft als doel de samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen en daardoor een beter rendement voor de bedrijven te realiseren. Belangrijkste activiteit van Agrarisch Collectief is het gezamenlijk inkopen van producten en diensten.

Agrarisch Collectief wil een sterke partner zijn voor deelnemers en leveranciers.

Samen krachtiger

Door op een bepaald moment in het jaar een product  in te kopen en deze vraag te bundelen is het mogelijk om bij een leverancier een grotere hoeveelheid te offreren.
Mede door het logistieke voordeel heeft de leverancier minder kosten en kan het product tegen een lagere prijs aanbieden. Het  financiele voordeel komt hierbij geheel ten goede aan de deelnemers. 
 

Groter gebied

Het  Agrarisch Collectief wil haar activiteiten en deelnemersaantal (hoofdzakelijk melkveehouders) verder uitbreiden om zo nog beter aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Momenteel hebben we ruim 420 deelnemers.
Het werkgebied van Agrarisch Collectief is in principe west-, midden- en zuid Brabant. Na een jaar nauw samengewerkt te hebben met V.A.S de Roos,  zijn we in januari 2017 samen gegaan, onder de naam Agrarisch Collectief.

Heeft u interesse en komt u uit het boven beschreven werkgebied, meld u zich dan aan als deelnemer.

LET OP!
Onze organisatie Agrarisch Collectief is niet het bedrijf Agrarisch Collectief Energie dat op het moment in de markt actief is. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk!
Email
Wachtwoord
Onthoud email en wachtwoord


Nog geen deelnemer?
Schrijf u in en ontvang de actuele bestellijsten per mail.